Centralne egzaminy teoretyczne 2009 – 20-22.11.2009

 
Tegoroczne, spóźnione egzaminy teoretyczne na III stopień Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktora Turystyki PZK dla absolwentów Drawy Szkoleniowej (i nie tylko )odbędą się w Porzeczu nad rz. Łebą w Schronisku Łowców Przygód w dniach 20-22 listopada 2009. Kierownikiem organizacyjnym jest Paweł „Polmos” Polański, a przedstawicielami PZK i PTTK Jurek Świtek i Maciej Skarbek.
 
 
Opłaty i zgłoszenia
Pomimo braku dofinansowania z zewnątrz oraz mimo dodania całodziennego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy udało się zamknąć koszty całej imprezy dla kursantów w kwocie 150zł. Obejmuje ona: noclegi 20 i 21 listopada (trzeba koniecznie zabrać ze sobą śpiwory!!!), obiad, kolację i ognisko 20.11, pełne wyżywienie 21,11 i śniadanie 22.11. Dodatkowo w sobotę odbędzie się spływ kanadami przełomem Łeby i ognisko z kiełbaskami i pewnie z jakimś piwkiem (jeśli potraficie grać, to zabierzcie instrumenty), a w niedzielę będzie możliwość dalszego spływu Łebą do Bożepola.

Wyznaczona kadra bierze udział w w egzaminach po kosztach noclegu i wyżywienia.

Osoby związane SKK Morzkulc, WAKK Habazie, AKTK Panta Rei powinny ubiegać się o dofinansowania w macierzystych klubach.

Zgłoszenia
proszę kierować bezpośrednio do mnie (najlepiej mailem). Potwierdzeniem obecności na Egzaminach jest zaliczka 50zł, którą należy wpłacić bezpośrednio na moje konto (
LukasBank nr 08194010764810957800000000) do 16.11.2009. W razie wątpliwości lub trudności, proszę o bezpośredni kontakt ze mną – maciej.skarbek@wp.pl).
 
 
Serdecznie zapraszamy waletów!
Płatność waletów będzie rozwiązana w następujący sposób:
- opcja bez wyżywienia: piątek - 20zł, sobota - 30zł, spływ w sobotę lub/i w niedzielę do ustalenia

Proszę o jak najszybsze deklarowanie swojej obecności – również do  mnie.
 

 
Szkolenia i egzaminy
W piątek od rana będzie trwało szkolenie z Pierwszej pomocy przedlekarskiej i ratownictwa prowadzone przez Ratowników medycznych z Adiutare. W piątek po kolacji odbędzie się szkolenie z Bezpieczeństwa i pierwszej pomocy na wodzie prowadzone przez Wiktora Fikiera. Oba szkolenia są obowiązkowe! W sobotę po śniadaniu odbędzie się egzamin z dwóch powyższych szkoleń. Następny egzamin testowy (w miarę możliwości) odbędzie się w sobotę po obiedzie. Ewentualne dopytki będą miały miejsce w sobotę do wieczora. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę po śniadaniu.

Zakres materiału
Szczegółowy zakres materiału obowiązującego na egzaminach znajduje się w Ramowym programie szkolenia Przodowników PTTK. Odpowiedzi na przykładowe pytania, podzielone na odpowiednie grupy znajdziecie w następujących materiałach szkoleniowych:

 1. Historia turystyki, krajoznawstwa i kajakarstwa;
 2. Organizacja turystyki kajakowej w Polsce i na świecie;
 3. Statuty i regulaminy (PTTK, PZK, ICF) - statuty_i_regulaminy;
 4. Podstawy prawne organizacji turystycznych i rekreacyjnych imprez kajakowych - prawo, przepisy_zeglugowe;
 5. Terenoznawstwo - terenoznawstwo, meteorologia, pyt_teren;
 6. Podstawowe wiadomości o turystycznych szlakach wodnych w Polsce - geografia;
 7. Klasyfikacja szlaków kajakowych - locja_kajakowa, pyt_locja;
 8. Locja - locja_kajakowa, pyt_locja;
 9. Sprzęt kajakowy i biwakowy - sprzet_kajakowy, rzutka;
 10. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka - ochrona_przyrody, architektura, pyt_ochr_przyr;
 11. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie - 3_filary_bezpieczenstwa, kajakiem_bezpiecznie, sztuczne_progi, rzutka, hipotermia, Uwaga! najnowsze materiały: Ratownictwo_Adiutare;
 12. Fizjologia człowieka w czasie uprawiania turystyki kajakowej;
 13. Pierwsza pomoc przedlekarska - pierwsza_pomoc, hipotermia, Uwaga! najnowsze materiały: Ratownictwo_Adiutare;
 14. Technika pływania kajakiem - tao_kajaka;
 15. Organizacja imprez kajakowych - metodyka, biwakowanie_zywienie;
 16. Psychologiczne i społeczne podstawy turystyki - metodyka.
 
Aktualny plan godzinowy całej imprezy (może ulegać modyfikacjom)
Rozpoczęcie szkolenia z ratownictwa - w piątek 20.11 najpóźniej o 10-tej, więc trzeba byc na miejscu albo bardzo wcześnie rano, albo przyjechać juz w czwartek.
 
Piątek  
10.00 szkolenie z ratownictwa
14.00 obiad
15.00 szkolenie z ratownictwa cd.
19.00 kolacja
20.00 oficjalne otwarcie egzaminów
20.30 wykład z Bezpieczeństwa na wodzie
22.30 ognisko i czas wolny
   
Sobota  
7.00 śniadanie
8.00 egzamin z Bezpieczeństwa na wodzie i pierwszej pomocy
10.00 wyjazd na spływ
16.00 obiad
17.00 egzamin przekrojowy
19.00 kolacja
20.00 dopytki
20.30 ognisko i impreza na zewnątrz
   
Niedziela  
9.00 śniadanie
10.00 ogłoszenie wyników egzaminów
11.00 wyjazd na spływ
16.00 rozjazd do domów

 

Zaliczenie Egzaminów Centralnych
Aby zaliczyć całe egzaminy konieczne będzie zaliczenie każdego z dwóch egzaminów. W przypadkach wątpliwych możliwe będą dopytki ustne (decyzję podejmie komisja egzaminacyjna).

Zakończenie egzaminów i ogłoszenie wyników odbędzie się w niedzielę po śniadaniu.
Osoby, które zaliczą egzaminy w Porzeczu otrzymają pocztą zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów. Aby otrzymać uprawnienia PTTK i/lub PZK należy spełniać wszystkie wymagania formalne. W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów uprawnienia zostaną przyznane po uzupełnieniu braków.

Na egzaminy należy przywieźć:
 1. wiedzę :o)
 2. legitymację PTTK wraz z opłaconymi składkami;
 3. wypełnione książeczki TOK już ze zweryfikowanymi odznakami – wymagana jest odznaka Srebrna PTTK i Srebrna PZK (wklejka DS1);
 4. wypełnione wnioski o przyznanie uprawnień PTTK i PZK (jeżeli ktoś jeszcze nie złożył).
Do zobaczenia w Porzeczu!
Maciasek
 

Ostatnia aktualizacja - 12 listopada 2009