Zakres materiału do przedmiotu Geografia

 
1. Rzeki
a) główne rzeki Pomorza (ujścia do Bałtyku);
b) wszystkie dopływy I rzędu oraz główne dopływy II rzędu rzek Odry i Wisły;
c) rzeki stricte górskie (Kamienna, Białka Tatrzańska);
d) rzeki należące do innych zlewisk niż Morze bałtyckie (Czarna Orawa, Dzika Orlica i jeszcze jedna na Strwiąż);

2. Najważniejsze kanały w Polsce
(istotne jest jakie jeziora i rzeki łączą)

3. Najważniejsze jeziora, pojezierza i sztuczne zbiorniki wodne

4. Przebiegi głównych szlaków wodnych
(miasta, nazwane obszary leśne, parki narodowe i krainy geograficzne)

Podstawowym materiałem do nauki jest mapa fizyczna Polski.
Uwagę należy skoncentrować na wiadomościach związanych z ogólnie rozumianymi ciekami wodnymi Polski.
 

Ostatnia aktualizacja - 2 października 2002