O Drawie Szkoleniowej

Przez duzy, 10.09.2010 12:32
Witamy na stronie poświęconej najważniejszemu elementowi Programu Szkolenia Kadr Instruktorów Akademickich Klubów Kajakowych – Centralnemu Spływowi Szkoleniowemu zwanemu „Drawą Szkoleniową”
Pomysłodawcą „Drawy Szkoleniowej” była w latach 70-tych Federacja Akademickich Klubów Kajakowych, która, zrzeszając kilkanaście klubów akademickich, prowadziła ją aż do swojego końca, czyli do końca lat 90-tych. Kontynuatorem działań FAKK była przez kilka lat Federacja Białej Wody. Od 1999 roku „Drawę Szkoleniową” firmuje swoim nazwiskiem aktualny Pełnomocnik Szlaku, Maciej Skarbek. Po kilku latach przerwy, dzięki zaangażowaniu Pawła Polańskiego udało się wskrzesić tę zacną ideę i od 2009 roku „Drawa Szkoleniowa” znów funkcjonuje rozwijając się i szkoląc przyszłych organizatorów spływów kajakowych.
Znajdziecie na tej stronie wszystkie informacje dotyczące tego spływu: jego historii, organizacji,
naboru uczestników i przebiegu szkolenia.

Drawa Szkoleniowa jest integralną częścią Programu Szkolenia Kadr Instruktorów Akademickich Klubów Kajakowych, lecz jednocześnie oddzielnym kursem na uprawnienia PTTK i PZK (a ścislej mówiąc jego częścią praktyczną). Udział w niej mogą więc również brać kajakarze z innych środowisk niż akademickie – wszyscy ci, którzy chcą zdobyć uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktora Turystyki PZK III stopnia oraz chcą w przyszłości organizować i prowadzić bezpieczne, wielodniowe spływy kajakowe.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Szlaku Drawy Szkoleniowej: Maciej Skarbek (drawa.szkoleniowa@pg.gda.pl).

Do zobaczenia na Szlaku! 
Projekt i wykonanie:Łukasz Opałka, zalecana przeglądarka firefox 3.6 lub nowsza