Regulamin Drawy Szkoleniowej

Przez duzy, 18.05.2010 17:35

 

REGULAMIN SPŁYWU „DRAWA SZKOLENIOWA 2011”

Spływ „Drawa Szkoleniowa 2011” jest spływem szkoleniowym, integralną częścią PROGRAMU SZKOLENIA KADR INSTRUKTORÓW AKADEMICKICH KLUBÓW KAJAKOWYCH oraz częścią praktyczną zaocznego kursu na Instruktora Turystyki PZK stopnia III i Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK stopnia III.

Podstawowym celem spływu jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia imprez kajakowych. Drawa jest kontynuacją i podsumowaniem kursów prowadzonych w klubach – jej dodatkowy cel to wyrównanie poziomu i integracja przyszłej kadry instruktorskiej. W ramach spływu realizowane są następujące zadania:
1. praktyczne szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia imprez kajakowych,
2. sprawdzenie psychicznych i fizycznych predyspozycji uczestników do kierowania spływem kajakowym,
3. wdrożenie nawyków i umiejętności wodniackich,
4. zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu wodnego i biwakowego,
5. szkolenie i weryfikacja umiejętności zgodnie z Polskim Systemem Kwalifikacji Kajakowy (PSKK),
6. poznanie regionu, przez który przebiega szlak,
7. zintegrowanie przyszłej kadry.

Pozostałymi celami szkolenia są przygotowanie uczestników do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć z zakresu pływania w kajaku oraz do samodzielnego programowania i prowadzenia wielodniowych spływów kajakowych. Wszystkie zadania wyznaczane przez kadrę oraz metody ich egzekwowania mają na celu jedynie sprawdzenie przydatności uczestnika do roli przyszłego kierownika spływów.

Uczestników obowiązują następujące zasady pod rygorem wydalenia z obozu:
1. osobą odpowiedzialną za całokształt spływu jest kierownik;
2. uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wytycznych i wykonywania wszystkich zadań zleconych przez kadrę;
3. kadra ustala przydział sprzętu pływającego, składy poszczególnych załóg, składy wacht oraz przydziela miejsca w poszczególnych namiotach (z ostatniego wyłączeni są właściciele namiotów);
4. posiłki są spożywane wspólnie, a ich przygotowaniem zajmuje się wyznaczona wachta;
5. całość sprzętu i rzeczy (wachtowe i osobiste) płynie wraz z uczestnikami w kajakach;
6. większość czynności wykonywanych przez uczestników jest ograniczana czasowo przez prowadzących szkolenie; w przypadku przekroczenia ustalonego czasu wszystkie minuty przekraczające ustalony wcześniej limit czasowy są liczone potrójnie i odejmowane od standardowej godziny pobudki;
7. uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w ciągu całego dnia aż do wieczornej odprawy.

Pierwsze cztery dni szkolenia kadra zajmuje się prowadzeniem całego spływu. W następnych dniach kadra przyjmuje rolę obserwatora, a kierowaniem poszczególnymi czynnościami na spływie (zwijanie obozu, płynięcie, rozbijanie obozu) zajmują się wyznaczeni przez nią spośród kursantów kierownicy. Każdy dzień i każde zadanie jest oceniane przez kadrę podczas wieczornych odpraw.

Decyzja o zaliczeniu, zaliczeniu z wyróżnieniem, bądź niezaliczeniu przez uczestnika Drawy Szkoleniowej podejmuje kierownik. Podczas ogólnej oceny uczestnika pod uwagę brane są następujące kryteria:
1. samoorganizacja,
2. odporność psychofizyczna,
3. predyspozycje kierownicze,
4. współdziałanie z grupą,
5. technika pływania
6. zachowanie podczas spływu.

Do zaliczenia Drawy Szkoleniowej niezbędna jest umiejętność pływania wpław oraz zaliczenie egzaminów praktycznych z bezpieczeństwa na wodzie, rzucania rzutką, wiązania węzłów, terenoznawstwa oraz technik pływania kajakiem.

Uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne i każdy uczestnik może zrezygnować w dowolnym momencie spływu. W przypadku rezygnacji uczestnika jest on odpowiedzialny za bezpieczne przechowanie sprzętu plywającego do końca turnusu. Osobie rezygnującej przysługuje zwrot diety za każdy dzień pozostały do końca spływu.
Koniec Regulaminu Spływu

 
Projekt i wykonanie:Łukasz Opałka, zalecana przeglądarka firefox 3.6 lub nowsza