Egzaminy teoretyczne 2005 (2006) – 01.06.2006

 
Tegoroczne, spóźnione egzaminy teoretyczne na III stopień Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktora Turystyki PZK dla absolwentów Drawy Szkoleniowej odbędą się w Gdańsku w dniu 1-go czerwca 2006.
 
 
(...) UNDER CONSTRUCTION (...)
 
 
 
Egzaminy oraz zakres materiału
W naszych zasobach znajdują się następujące podręczniki i pomoce:
 1. Pierwsza pomoc przedlekarska (Z apteczką na szlaku) – uwaga na zmiany w schemacie udzielania pierwszej pomocy oraz RKO;
 2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie (Kajakiem bezpiecznie);
 3. Metodyka prowadzenia imprez kajakowych (Metodyka, Biwakowanie i żywienie);
 4. Locja kajakowa i Budowa sprzętu pływającego (Locja Kajakowa i przykładowe pytania, Przepisy żeglugowe – podstawowe znaki locji śródlądowej, Budowa i eksploatacja sprzętu pływającego);
 5. Krajoznawstwo i Geografia turystyczna Polski (Terenoznawstwo i przykładowe pytania, Meteorologia, Ochrona przyrody i przykładowe pytania, Architektura, zakres materiału z geografii);
 6. Prawo i przepisy organizacyjne
Pytania egzaminacyjne będą w miarę możliwości testowe i w większości oparte o przykładowe pytania, które można pobrać stąd. Zakres materiału poszczególnych egzaminów jest zgodny z następującymi tematami Ramowego programu szkolenia:
 1. Pierwsza pomoc przedlekarska;
 2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc na wodzie;
 3. Organizacja imprez kajakowych, Psychologiczne i społeczne podstawy turystyki, Fizjologia człowieka w czasie uprawiania turystyki kajakowej, Podstawy prawne organizacji turystycznych i rekreacyjnych imprez kajakowych;
 4. Locja, Klasyfikacja szlaków kajakowych, Sprzęt kajakowy i biwakowy;
 5. Terenoznawstwo, Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka, Podstawowe wiadomości o turystycznych szlakach wodnych w Polsce;
 6. egzamin w formie wykładu i zadań praktycznych.
 
Zaliczenie a otrzymanie uprawnień PTTK i PZK
Osoby, które zaliczą egzaminy w Gdańsku otrzymają pocztą zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów. Aby otrzymać uprawnienia PTTK i/lub PZK należy spełniać wszystkie wymagania formalne. W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów uprawnienia zostaną przyznane po uzupełnieniu braków.

 
Do zobaczenia w Gdańsku!
Maciasek
 

 

Do oglądania i drukowania plików PDF użyj programu Adobe Acrobat Reader 4 (5,49 MB).
Jeśli nie chcesz pobierać tak dużego pliku przejrzyj swoje domowe zasoby płyt CD-ROM.
Program Adobe Acrobat Reader jest standardowym narzędziem do odczytu dokumentacji.
Możesz go odnaleźć na KAŻDEJ płycie sprzedawanej wraz z dowolną gazetą o tematyce komputerowej.
 

Ostatnia aktualizacja - 23 maja 2006